Imobiliare Arad. Profi Imobiliare Group.

Cele mai recente oferte imobiliare din Arad si imprejurimi : apartamente, garsoniere, case, hale si spatii comerciale.

Telefon
0722273759 \ 0752113316
Email
office@profiimobiliare.ro
Cautare avansata
 

Stiri > Românii vor locuinte mai mari – si mai scumpe!

Românii vor locuinte mai mari – si mai scumpe!


Slabeste preferinta clientilor pentru „clasicele” apartamente cu doua camere.

 

În ultimii ani, tranzactiile de locuinte au fost dictate de factorul pret, pe de o parte, si de stricta necesitate, pe de alta parte. Pe masura ce piata îsi revine din recesiune însa, românii se arata dispusi sa cumpere case mai mari – si, implicit, sa plateasca mai mult.

Romanii vor locuinte mai mari si mai scumpe

 

La finele lui 2016, datele Imobiliare.ro ar?tau, fa?? de perioada similar? a anului precedent, o cre?tere vizibil? a interesului poten?ialilor cump?r?tori pentru achizi?ia de apartamente cu trei camere. Excep?ia de la regul? o reprezint? Capitala, unde cererea pentru trei camere a sc?zut u?or în ultimul an, pierzându-?i astfel pozi?ia dominant? câ?tigat? pe parcursul lui 2015. De?i unit??ile locative bicamerale continu? s? fie cele mai c?utate în marile ora?e analizate, distan?a dintre cele dou? categorii se îngusteaz? vizibil. Aceast? tendin?? poate fi pus? în leg?tur? direct? cu majorarea puterii de cump?rare observat? în aceea?i perioad?.

Bucure?ti:

În Capital?, ponderea c?ut?rilor de locuin?e cu trei camere a ajuns la 36% din total, în scadere de la 38% în urma cu 12 luni; Pe de alta parte, apartamentele cu doua camere si-au rec?p?tat întâietatea în preferin?ele clien?ilor, ridicându-se la 38% (în cre?tere de la 36%). Pe ultimele locuri în clasament se situeaz? unit??ile locative cu patru camere (cu o cot? de 14%) ?i garsonierele (cu 12%).

În ceea ce prive?te puterea de cump?rare a bucure?tenilor, este interesant c? cererea pentru apartamente de pân? la 40.000 de euro a sc?zut în ultimul an (de la 16% la 13%), la fel ca ?i cea pentru pelierul 40.000-60.000 de euro (de la 29% la 27%). Pe de alt? parte, ponderea unit??ilor locative de 60.000-80.000 de euro a crescut de la 22% la 24%, iar segmentul 80.000-100.000 de euro a ajuns de la 11% la 12%.

Bra?ov:

În ora?ul de la poalele Tâmpei, interesul pentru trei camere a ajuns la 35%, de la 31% la sfâr?itul lui 2015; pe de alt? parte, cererea pentru dou? camere s-a majorat cu doar un punct procentual, de la 41% la 42%. În acest r?stimp, ponderea c?ut?rilor de garsoniere s-a diminuat de la 17% la 13%, iar segmentul unit??ilor cu patru camere a sc?zut de la 11% la 10%.

La capitolul pre?, interesul pentru locuin?e mai ieftine de 40.000 de euro a sc?zut considerabil în aceast? perioad?, de la 30% la 22%; pe de alt? parte îns?, cererea pe palierele 40.000-60.000 de euro ?i 60.000-80.000 de euro s-a majorat de la 36% la 41% ?i, respectiv, de la 19% la 23%.

Cluj-Napoca:

În ora?ul de pe Some? a avut loc cea mai mare cre?tere a interesului pentru locuin?ele cu trei camere, de la o pondere de 28%, la una de 36% din total; popularitatea unit??ilor locative bicamerale, pe de alt? parte, a sc?zut de la 46% la 42%, iar cea a garsonierelor de la 17% la 13%. Apetitul pentru patru camere a r?mas îns? constant, la 9% din total.

Cât despre preferin?ele clujenilor în func?ie de pre?, ponderea apartamentelor de pân? la 40.000 de euro a sc?zut semnificativ, de la 28% la 12%. În schimb, interesul pentru locuin?ele de 40.000-60.000 de euro ?i 60.000-80.000 de euro s-a majorat de la 27% la 34% ?i, respectiv, de la 25% la 29%; în acela?i timp, segmentul 80.000-100.000 de euro a crescut de la 9% la 14%.

Constan?a:

În ora?ul de la malul m?rii, apartamentele cu trei camere sunt c?utate de c?tre 39% dintre poten?ialii cump?r?tori, în cre?tere de la 35% în urm? cu un an; în acela?i timp, preferin?a pentru dou? camere a sc?zut de la 44% la 41%, iar cea pentru garsoniere de la 12% la 10%. Nu în ultimul rând, locuin?ele cu patru camere au ajuns la o cot? de 10% din total, în cre?tere de la 9%.

În func?ie de criteriul financiar, de men?ionat este c? popularitatea apartamentelor de pân? la 40.000 de euro s-a diminuat de la 28% la 21%. În schimb, s-a intensificat interesul pentru locuin?e mai scumpe: 40.000-60.000 de euro (de la 36% la 37%), 60.000-80.000 de euro (de la 18% la 23%) ?i 80.000-100.000 de euro (de la 9% la 10%).

Ia?i:

În capitala Moldovei, cererea pentru unit??ile locative tricamerale s-a majorat de la 30% la 34%, în vreme ce interesul pentru dou? camere a crescut de la 42% la 43%. Pe de alt? parte, c?ut?rile pentru garsoniere s-au diminuat de la 22% la 18%, iar cele pentru patru camere de la 6% la 5%.

Pe pia?a ie?ean?, preferin?a pentru apartamentele de pân? la 40.000 de euro a consemnat un recul de la 43% la 36%, în timp ce ponderea palierului 40.000-60.000 de euro a ajuns de la 39% la 46%. (În rest, cotele de?inute de celelalte nivele de pre? au r?mas relativ constante).

Timi?oara:

În ora?ul de pe Bega, cererea pentru apartamente cu trei camere s-a majorat de la 32% la 38% în ultimul an, în vreme ce interesul pentru dou? camere s-a men?nut constant, la o cot? de 39% din total. Totodat?, popularitatea garsonierelor a sc?zut de la 18% la 11%, iar cea a locuin?elor cu patru camere a crescut de la 11% la 12%.

?i în Timi?oara, c?ut?rile pe palierul de pre? de pân? la 40.000 de euro au sc?zut în ultimul an, de la 23% la 13% mai exact. În schimb, a crescut cererea pentru locuin?ele mai scumpe: de la 41% la 42% pentru segmentul 40.000-60.000 de euro, de la 22% la 26% pentru cel de la 60.000 la 80.000 de euro ?i de la 7% la 11% pentru nivelul de 80.000-100.000 de euro.


© 2023 profiimobiliare.ro. Toate drepturile rezervate